Konsultointipalvelut

Strateginen suunnittelu ja liiketoiminnan kehitys

- Nykytilanteen arviointi (käsittäen liiketoimintamallin, ihmiset, kyvykkyydet, prosessit, datan ja liiketoiminta-arkkitehtuurin)

- Tavoitetilan ja vision kuvaus sisältäen konkreettiset mittarit ja määritelmän siitä, mikä osoittaa, että tavoitteeseen on päästy

- Tavoitetilan liiketoiminta-, hallinta- ja johtamismallien, niiden edellyttämien avainkyvykkyyksien, organisaatiorakenteiden ja liiketoimintaprosessien kehitys

- Kehitysskenaariot vaikutusanalyyseineen ja business case laskemat

Organisaation muutosjohtaminen

- Muutostiekartta ja sen vaiheistus huomioiden mm. organisaation muutosvalmius, investointien takaisinmaksuajat ja vaiheistuksen toteutuskelpoisuus

- Muutostiekartan toteuttamiseen tarvittavan hankesalkun hallinta- ja johtamismallien rakentaminen, organisaation pystytys ja tarvittavien methodologioiden määrittäminen
- Muutosjohtamisen suunnitelmat, sidosryhmäanalyysit ja viestintäsuunnitelmat

Hanke- ja projektijohtaminen

Hanke- ja projektijohtamisen osalta tarjoamme mm. seuraavia palveluita:

- Auttavat uuden hankkeen tai projektin käynnistämisessä
- Tukevat asiakkaan omaa henkilöstöä hanke- tai projektijohtamisen osalta

- Ottavat kokonaisvetovastuun liiketoiminnan hanke- tai projektijohtamisen osalta

Tietojärjestelmävalintojen, järjestelmäintegraatioprojektien ja ulkoistusten kilpailutusten suunnittelu ja läpivienti

Tarjoamme riippumatonta tietojärjestelmä- ja toimittajavalintakonsultointia sekä kilpailutusten suunnittelua ja toteutusta, käsittäen mm.

- RFI ja RFP dokumentaation työstäminen

- RFI / RFP prosessin suunnittelu ja fasilitointi

- RFI / RFP vastausten ja toimittajinen arviointi, vertailu, ja pisteytys

- Kokonaiselinkaarikustannusten (Total Cost of Ownership, TCO) laskelmat ja vertailu

Vuokrajohtajapalvelut

Vuokrajohtajana toteutettavien projektitoimeksiantojen lisäksi tarjoamme vuokrajohtajapalveluita seuraaviin rooleihin: 

- Strategiajohtaja,

- Kehitysjohtaja,

- Hankesalkun johtaja ja

- Hankejohtaja.