Ylivoimaista asiakaskokemusta

Johdon konsultointi S. Inkilä Oy on liiketoiminnan kehittämisen ja muutoshankkeiden asiantuntija, jonka filosofia on lähestyä kehitystä kokonaisvaltaisesti, systemaattisesti ja iteroiden.

Johdon konsultointi S. Inkilä Oy - Lyhyesti

Yrityksemme tavoitteena on saada aikaan konkreettisia tuloksia yhteistyössä asiakkaan tiimin kanssa ja samalla kasvattaa asiakkaan oman organisaation osaamista. 

Missiomme: Ylivoimainen asiakaskokemus

Tarjoamme seuraavia vuokrajohtaja- ja konsultointipalveluita:

 • Strateginen suunnittelu, liiketoiminnan kehitys ja organisaation muutosjohtaminen
 • Tietojärjestelmävalintojen, järjestelmäintegraatioprojektien ja ulkoistusten kilpailutusten suunnittelu ja läpivienti
 • Hanke- ja projektijohtaminen

Yrityksemme tarjoaa näitä palveluita asiakkaan tarpeen mukaan joko organisaatioon määräaikaisesti palkattavan vuokrajohtajan toimesta tai asiakkaan omia asiantuntijoita tukevien konsultointitoimeksiantojen avulla.

Konsultointipalvelut

Strateginen suunnittelu, liiketoiminnan kehitys ja organisaation muutosjohtaminen

 • Nykytilanteen arviointi (käsittäen liiketoimintamallin, ihmiset, kyvykkyydet, prosessit, datan ja liiketoiminta-arkkitehtuurin),
 • Tavoitetilan ja vision kuvaus sisältäen konkreettiset mittarit ja määritelmän siitä, mikä osoittaa, että tavoitteeseen on päästy,
 • Tavoitetilan liiketoiminta-, hallinta- ja johtamismallien, niiden edellyttämien avainkyvykkyyksien, organisaatiorakenteiden ja liiketoimintaprosessien kehitys,
 • Kehitysskenaariot vaikutusanalyyseineen ja business case laskemat,
 • Muutostiekartta ja sen vaiheistus huomioiden mm. organisaation muutosvalmius, investointien takaisinmaksuajat ja vaiheistuksen toteutuskelpoisuus,
 • Muutostiekartan toteuttamiseen tarvittavan hankesalkun hallinta- ja johtamismallien rakentaminen, organisaation pystytys ja tarvittavien methodologioiden määrittäminen,
 • Muutosjohtamisen suunnitelmat, sidosryhmäanalyysit ja viestintäsuunnitelmat,
 • Projektien ja kehitysohjelmien katselmoinnit/auditoinnit.

Tietojärjestelmävalintojen, järjestelmäintegraatioprojektien ja ulkoistusten kilpailutusten suunnittelu ja läpivienti

Tarjoamme riippumatonta tietojärjestelmä- ja toimittajavalintakonsultointia sekä kilpailutusten suunnittelua ja toteutusta, käsittäen mm.

 • RFI ja RFP dokumentaation työstäminen,
 • RFI / RFP prosessin suunnittelu ja fasilitointi,
 • RFI / RFP vastausten ja toimittajinen arviointi, vertailu, ja pisteytys,
 • Kokonaiselinkaarikustannusten (Total Cost of Ownership, TCO) laskelmat ja vertailu.

Hanke- ja projektijohtaminen

Hanke- ja projektijohtamisen osalta tarjoamme palveluita, jotka

 • Auttavat uuden hankkeen tai projektin käynnistämisessä,
 • Tukevat asiakkaan omaa henkilöstöä hanke- tai projektijohtamisen osalta tai
 • Ottavat kokonaisvetovastuun liiketoiminnan hanke- tai projektijohtamisen osalta.

Yhteystiedot 

Sari Inkilä

Toimitusjohtaja

Mittava konsultointikokemus liiketoiminnan kehitys- ja muutoshankkeista sekä kotimaisissa että kansainvälisistä yrityksissä. Kokemus listatun yrityksen johtoryhmätason työskentelystä ja strategia vetoisen kehitys- ja IT yksikön rakentamisesta. Vankka kokemus mm. projektiliiketoiminnnasta, finanssi-, media-, teknologia-, rakennus- ja telekommunikaatioaloilta. 

Diplomi-insinööri, LTKK / LTY

Sari.Inkila(at)sinkila.fi

+358 (0)50 5623231